Przedszkole Niestety Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych
Przedszkole
Dyrektor Przedszkola M.Jankowska
mgr Małgorzata Jankowska

Pani Małgorzata jest magistrem pedagogiki i absolwentką Studium Wychowania Pedagogicznego w Lęborku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Swoją pracę rozpoczęła w Państwowym Przedszkolu Nr 2 w Bytowie. W 1984 roku podjęła pracę w Gminnym Zespole Administracyjnym Szkół na stanowisku nauczycielki w kl. I-III. Od 1990 roku pełni funkcję Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach. Posiada kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogiki oraz logopedii szkolnej.

mgr Danuta Aleksjew - nauczycielka grupy młodszej D.Aleksjew
Pani Danuta Aleksjew jest absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku o kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przedszkolnej.
W przedszkolu prowadzi również dodatkowe zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w grupie starszej i zajęcia koła muzyczno - ruchowego.


mgr Joanna Rachwał - nauczycielka grupy starszej J.Rachwał
Pania Joanna w zawodzie przedszkolaniki pracuje od 18 lat. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku o kierunku pedagogika.
mgr Dorota Knitter - nauczycielka grupy 3-4 letniej D.Knitter
Pani Dorota Kniteter jest nauczycielką z wieloletnim stażem przy pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku o kierunkach Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna i Pedagogika Ogólna.


mgr Katarzyna Kozłowska - nauczycielka grupy starszej K.Kozłowska
Pani Katarzyna Kozłowska w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na Akademi Pomorskiej w Słupsku o kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Absolwentka Pomorskiej Akademi Pedagogicznej w Słupsku o kierunku Historia specjalność nauczycielska.


mgr Agnieszka Dziemianko- nauczyciel grupy średniej. A.Dziemianko
Pani Agnieszka Dziemianko w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Jest absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku o kierunku Pedagogika w zakresie Pracy socjalnej z resocjalizacją.
Radio dla dzieci

ciufcia gry i zabawy
zyraffa gry i zabawykarta zgłoszeniowa

karta zgłoszeniowa

(C) Gminne Przedszkole w Kołczygłowach